BIỆT THỰ SONG LẬP

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự song lập Iris Homes SD5

Tiến độ thi công khu biệt thư song lập Iris Homes(SD5) giai đoạn 3 thuộc tiểu khu Eden ngày 27/02/2018.

Tin tức khác